MỤC: V50A513A-A2000
Van dòng chảy cao
Thiết kế nhỏ gọn và mạnh mẽ
Tùy chọn lắp đặt linh hoạt và đa dạng linh hoạt
Lưu lượng: 480 l / phút
Hoạt động: 5/2
Hành động: Sol / Air
Kích thước cổng: G1 ... / 8
Một số dòng van điện từ Norgren:

V05X486M-B433A

V07-200-NNKG

V096516R-B200A

V096516R-E213A

V10626-A12L

V10626-A13L

V10626-A14L

V10626-A18L

V10626-A19L

V10633-A22N

V10633-A23N

V10633-A24N

V10633-A26N

V10633-A28N

V10633-A29N

V10633-A33N

V10633-A88N

V10633-A89N

V206511A-B213R

V206511A-B313R

V206513A-B213R

V206513A-B313R

V206517A-B213R

V206517A-B313R

V206522A-B213R

V206522A-B313R

V206523A-B213R

V206523A-B313R

V206527A-B213R

V206611A-B213R

V206611A-B313R

V206622A-B313R

V206711A-B213R

V206711A-B313R

V206722A-B213R

V206722A-B313R

V206811A-B213R

V206811A-B313R

V206822A-B213R

V206822A-B313R

V206A11A-B213R

V206A11A-B313R

V206A22A-B213R

V206A22A-B313R

V206B11A-B213R

V206B11A-B313R

V206B22A-B213R

V206B22A-B313R

V206C11A-B213R

V206C11A-B313R

V206C22A-B213R

V206C22A-B313R

V405533A-X0020

V405533A-X0070

V405537A-X0090

V405633A-X0020

V405733A-X0020

V405833A-X0020

V415533A-X0020

V415537A-X0090

V415633A-X0020

V415733A-X0020

V415833A-X0020

V415A33A-X0020

V415B33A-X0020

V415C33A-X0020

V50A411A-A2000

V50A411A-A213A

V50A413A-A2000

V50A413A-A213A-A219J

V50A4D3A-XA090

V50A4DDA-XA020

V50A511A-A2000

V50A511A-A213A

V50A513

V50A513A-A2000

V50A513A-A213A

V50A5D3A-XA090

V50A5DDA-XA020

V50A611A-A2000

V50A611A-A213A

V50A6DDA-XA020

V50A711A-A2000

V50A711A-A213A

V50A7DDA-XA020

V50A811A-A2000

V50A811A-A213A

V50A8DDA-XA020

V51B411A-A2000

V51B411A-A213J

V51B417A-A2000

V51B417A-A213J

V51B4D7A-XA090

V51B4DDA-XA020

V51B511A-A2000

V51B511A-A213J

V51B517A

V51B517A-A2000

V51B517A-A213J

V51B5D7A-XA090

V51B5DDA-XA020

V51B611A-A2000

V51B611A-A213J

V51B6DDA-XA020

V51B711A-A2000

V51B711A-A213J

V51B7DDA-XA020

V51B811A-A2000

V51B811A-A213J

V51B8DDA

V52C411A-A2000

V52C411A-A213J

V52C417A-A2000

V52C417A-A213J

V52C4D7A-XA090

V52C4DDA-XA020

V52C511A-A2000

V52C511A-A213J

V52C517A-A2000

V52C517A-A213J

V52C5D7A-XA090

V52C5DDA-XA020

V52C611A-A2000

V52C611A-A213J

V52C6DDA-XA020

V52C711A-A2000

V52C711A-A213J

V52C7DDA-XA020

V52C811A-A2000

V52C8DDA-XA020

V53D411A-A2000

V53D411A-A213J

V53D417A-A2000

V53D417A-A213J

V53D4D7A-XA090

V53D4DDA-XA020

V53D511A-A2000

V53D511A-A213J

V53D517A-A2000

V53D517A-A213J

V53D5D7A-XA090

V53D5DDA-XA020

V53D611A-A2000

V53D611A-A213J

V53D6DDA-XA020

V53D711A-A2000

V53D711A-A213J

V53D7DDA-XA020

V53D811A-A2000

V53D8DDA-XA020

V60A411A-A2000

V60A417A

V60A417A-A2000

V60A4D7A-XA090

V60A4DDA-XA020

V60A511A-A213J

V60A511A-A218J

V60A511A-A219J

V60A511A-A3000

V60A513A-A2000

V60A513A-A213J

V60A513A-A219J

V60A517A-A2000

V60A5D7A-XA090

V60A5DDA

V60A611A-A3000

V60A6DDA-XA020

V60A711A-A3000

V60A7DDA-XA020

V60A811A-A3000

V60A8DDA-XA020

V60AA11A-A2000

V60AA11A-A3000

V60AADDA-XA020

V60AC11A-A2000

V60AC11A-A213J

V61B313A-A213J

V61B313A-A218J

V61B313A-A219J

V61B323A-A2000

V61B323A-A213J

V61B3D7A-X5090

V61B3D7A-XA090

V61B411A-A2000

V61B411A-A3000

V61B413A-A2000

V61B413A-A212J

V61B413A-A214J

V61B413A-A218J

V61B413A-A318J

V61B413D-C213A

V61B413D-C313A

V61B417A-A2000

V61B417A-A213J

V61B417A-A218J

V61B417A-A219J

V61B417A-A3000

V61B417A-A319J

V61B423A-A2000

V61B423A-A3000

V61B423A-A313J

V61B4D7A-XA090

V61B4DDA-X5020

V61B4DDA-XA020

V61B511A-A213J

V61B511A-A214J

V61B511A-A218J

V61B511A-A219J

V61B511A-A3000

V61B513A-A2000

V61B513A-A212J

V61B513A-A213J

V61B513A-A219J

V61B513A-A313L

V61B513D-C213A

V61B513D-C313A

V61B517A-A2000

V61B517A-A213J

V61B517A-A214J

V61B517A-A218J

V61B517A-A219J

V61B522A-A2000

V61B522A-A313J

V61B523A-A214J

V61B523A-A219J

V61B5D7A-X5090

V61B611A-A214J

V61B611A-A218J

V61B611A-A219J

V61B611A-A3000

V61B611D-C213A

V61B622A-A2000

V61B622A-A213J

V61B6DDA-XA020

V61B711A

V61B711A-A214J

V61B711A-A218J

V61B711A-A219J

V61B711A-A3000

V61B722A-A2000

V61B722A-A213J

V61B7DDA-XA020

V61B811A-A2000

V61B811A-A213J

V61B811A-A3000

V61B8DDA-XA020

V61BA11A-A2000

V61BA11D-C213A

V61BC11A-A313J

V62C313A-A2000

V62C313A-A213J

V62C313A-A3000

V62C3D7A-X5090

V62C3D7A-XA090

V62C411A-A2000

V62C411A-A3000

V62C411A-A313J

V62C413A-A2000

V62C413A-A213J

V62C413A-A218J

V62C417A-A2000

V62C417A-A213J

V62C417A-A313J

V62C422A-A2000

V62C422A-A3000

V62C422A-A313J

V62C423A-A2000

V62C4D7A-XA090

V62C511A

V62C511A-A2000

V62C511A-A213J

V62C511A-A218J

V62C511A-A219J

V62C511A-A3000

V62C513A

V62C513A-A2000

V62C513A-A213J

V62C513A-A214J

V62C513A-A218J

V62C513A-A219J

V62C517A-A2000

V62C517A-A213J

V62C517A-A218J

V62C517A-A219J

V62C517A-A313J

V62C523A-A2000

V62C5D7A-X5090

V62C611A-A213J

V62C611A-A214J

V62C611A-A218J

V62C611A-A219J

V62C611A-A3000

V62C622A-A2000

V62C6DDA-XA020

V62C711A-A2000

V62C711A-A213J

V62C711A-A3000

V62C7DDA-XA020

V62C811A-A3000

V62C8DDA-XA020

V62CA11A-A2000

V63D411A

V63D411A-A2000

V63D411A-A3000

V63D411A-A313J

V63D413A

V63D413A-A2000

V63D413A-A213J

V63D413A-A218J

V63D413A-A219J

V63D417A

V63D417A-A2000

V63D417A-A213J

V63D417A-A218J

V63D417A-A219J

V63D417A-A313J

V63D423A-A218J

V63D423A-A3000

V63D4D7A-XA090

V63D511A

V63D511A-A213J

V63D511A-A218J

V63D511A-A219J

V63D511A-A3000

V63D511A-A318J

V63D511A-A319J

V63D513A

V63D513A-A213J

V63D513A-A218J

V63D513A-A219J

V63D517A

V63D517A-A2000

V63D517A-A213J

V63D517A-A218J

V63D517A-A219J

V63D517A-A313J

V63D523A-A3000

V63D5D7A-XA090

V63D5DDA-XA020

V63D611A

V63D611A-A2000

V63D611A-A213J

V63D611A-A218J

V63D611A-A219J

V63D611A-A3000

V63D6DDA-XA020

V63D711A-A2000

V63D711A-A3000

V63D7DDA-XA020

V63T4D7A-XP090

V63T5D7A-XP090

V70534-500

V70541-KA0

V71000-KB1

V71002-KB2

V71002-KB3

V71002-KD2

V71020-KD1

V71022-KC4

V71022-KD4

V72G-2GK-NCN

V72G-2GK-NFN

V72G-3GK-NFN

V74G-4AK-NMN

V74G-4GK-NFN

V74G-4GT-NSN

V74G-6GT-NSN

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH NATATECH

VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình,
TX. Dĩ An, T.Bình Dương

Ms.Thơ: 01203841198 / 08 8829 7586

Skype: Tho.lehoang91

Email: tho.lehoang@natatech.com.vn

QRCode
Đăng bởi Lê Hoàng Thơ
avatar
Giá
1 đ
Điện thoại
01203841198
Địa chỉ
Dĩ An, Bình Dương
Huyện Dĩ An
Bình Dương
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 6969319
  • Nội dung đã ẩn...