Men:    Mờ
Kích thước vỉ:     300mm x 300mm
Kích thước viên:      47mm x 47mm
Bề dày gạch:    7mm
Số lượng trên vỉ:     36 viên/vỉ
Vỉ/ thùng:    22 vỉ/thùng
25kg/ thùng
Văn phòng: Số 99 đường Trần Phú, Tổ 96, Khu 11, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu
Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:  0274 3840792 - 0274 3689928
Email:  info.khanhngan@gmail.com
Website: https://stark.com.vn

QRCode
Đăng bởi Mai Duong
avatar
Giá
57,000 đ
Điện thoại
Địa chỉ
Thị Xã Thủ Dầu Một