Kịch bản tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26-3
Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3
Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn thể
lần thứ hai ... tại Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những
nhiệm vụ cấp bách và tǎng cường thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại Hội nghị này,
nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định
“Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa
phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên. Từ đó Đoàn TNCS Đông Dương
ra đời. Qua các giai đoạn của Cách mạng, tổ chức này trải qua các tên gọi như: Đoàn thanh niên
dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và
ngày nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng đất nước, các thế hệ thanh niên Việt
Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Từ ngày 23 đến ngày 25/5/1961, Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ ba của Đoàn lấy ngày 26/3, một ngày trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung
ương tháng 3/1931 làm kỷ niệm thành lập đoàn.


Kich-ban-to-chuc-le-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-26-3-0988055613 (2)
Công ty sự kiện Lily hân hạnh đồng hành tổ chức chương trình lễ kỷ niệm thành lập Đoàn -Trao
giải thưởng Lý Tự Trọng trọn gói với những hạng mục như sau:

Cho thuê màn led, âm thanh, ánh sáng
Cung cấp mc, vũ đoàn, pg, ca sỹ…
Cung cấp kịch bản, thiết kế chương trình kỷ niệm
Kịch bản tổ chức ngày lễ kỷ niệm thành lập đoàn 26-3
Kich-ban-to-chuc-le-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-26-3-0988055613 (3)
Công ty sự kiện Lily kính chúc toàn thể công ty cùng cán bộ nhân viên một chương trình lễ kỷ
niệm thành công rực rỡ.
Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TỔ CHỨC KHAI TRƯƠNG TRỌN GÓI CHUYÊN NGHIỆP LILY

Hotline: 0988056613

Website: https://khaitruongcuahang.wordpress.com/

Linked: https://www.linkedin.com/in/khai-truong-cua-hang/

Facebook: https://www.facebook.com/T%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-khai-
tr%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BB%ADa-h%C3%A0ng-101098168080255

Blogger: https://khaitruongtongthe.blogspot.com/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClrucxJTkCaHeog1YQY71vw

Twitter: https://twitter.com/khaitruongch

Pinterest: https://www.pinterest.com/khaitruongcuahang/

Gmail: trang.sukienvunam@gmail.com

QRCode
Đăng bởi khaitruongcuahang
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Tuổi
Giới tính
Bằng cấp
Ngoại ngữ
Vị trí
Nghề nghiệp
Kinh nghiệm
Mức lương
Giá
99,000 đ
Điện thoại
0988056613
Địa chỉ
Thành Phố Bắc Giang