Dạy Toán tiếng anh thụy khuê quận Tây Hồ 5 lên 6.
Thầy Long dậy toán tiếng anh thi hệ song băng từ lớp 5 lên lớp 6 vào các trường tóp đầu Hà Nội
như Chu Văn An, Nghĩa Tân , Cầu Giấy, Ams, trưng vương,……..
Học thầy Long các con được ôn tổng hợp hệ Cambridge thi lên lớp 6. Được làm nhiêu bài trắc
nhiệm và đề thi.
Một số bài :
Answer these question mentally as quickly as you can.
1 calculate 1.3 multiplied by 4.
2 Divide 4.2 by
3 Divide 3.5 by 10
4 Double 15.5
5 What is 10.5 divided by 5?
6 Multiply 3.5 by 4.
7 what is the product of 7 and 0.6?
8 what is half of 1.6 ?.....
9..10..
Liên hệ thầy Long. Zero. Nine. Six. Six. Eight. TWO . Zero.FIVE. EIFGT. EIGHT. Không chín sáu
sáu tám hai không lăm tám tám. Khi học hệ song bằng rất nhẹ các con được học phương pháp
mới không áp lực được học mà chơi , chơi mà học ….

QRCode
Đăng bởi Nguyen Minh Tri
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Tuổi
Giới tính
Bằng cấp
Ngoại ngữ
Vị trí
Nghề nghiệp
Kinh nghiệm
Mức lương
Giá
150,000 đ
Điện thoại
0974129998
Địa chỉ
Quận Tây Hồ
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...