lời khai an toàn và nhanh chóng

Tôi tên là NGUYỄN THANH TUNG, thương nhân.
Ngay bây giờ, tôi là người hạnh phúc nhất trên thế
giới.
Tôi chỉ nói với bạn về một khoản vay tiền mà tôi vừa
nhận ... được với một quý ông tốt bụng. Tôi đã nhận
được khoản vay tiền của mình nhờ dịch vụ của ông
ISPERAN Jacques, doanh nhân và chủ ngân hàng
trong một ngân hàng quốc tế lớn.
Tôi đã bắt đầu các thủ tục với anh ta và trong vòng
chưa đầy 3 ngày tôi nhận được thông báo trong điện
thoại của mình rằng khoản vay chuyển khoản
83.000 đô la mà tôi yêu cầu có sẵn trong tài khoản
ngân hàng của tôi và tôi đã đi vào ngày hôm sau
Buổi sáng tại ngân hàng để thực sự an toàn, tôi
ngạc nhiên khi chuyển khoản đến tốt. Thật không
thể tin được. Tôi chúc lành cho Chúa.
Cuối cùng tôi đã nhận được sự hài lòng vì đã gần 5
tháng tôi tìm kiếm một khoản vay tại ngân hàng
nhưng tôi không nhận được gì ở ngân hàng và bây
giờ là nhờ một người bạn ngân hàng đã tư vấn cho
tôi người đàn ông này, tôi sau đó nhận ra các dự án
kinh doanh của tôi.
Tôi đặc biệt khuyên tất cả người thân và bạn bè
hoặc anh chị em của tôi cần vay tiền để liên hệ với
ông ISPERAN Jacques và bạn sẽ hài lòng với yêu
cầu vay của bạn.
Đây là địa chỉ email của anh ấy để liên lạc với anh
ấy:
isperan.jac@gmail.com

Cảm ơn bạn đã tận dụng cơ hội

QRCode
Đăng bởi Jacques ISPERAN
avatar
Giá
100 usd
Điện thoại
Địa chỉ
Quận Thanh Khê