Chuyên dạy Song bằng thi vào trường Amsterdam từ 5 lên 6.
Thầy chuyên day song bằng thi vào trường AMTERDAM.
Thày Long day song bằng từ lớp 5 lến 6 Tại Hà Nội.
Khi học các con được ôn từ cơ bản đến ... chọn vẹn chương trình Cambridge .
Các con được làm đề trắc nghiệm và đề thi thử liên tục.
Như bài:
- Divide 90 each of these numbers.
1,2, 3,5,6, 7, 8, 9, 10 Circle the divisor that leaves ¼ as a remainder.
- Divide 66 by each of these numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . Circle the divisor that leaves
½ as a remainder.
- Divide 72 by each these numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cir the divisor that leaves 1/5
as a remainder.
- Divide 57 by each of these numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 , 9, 10. Circle the divisor that leaves 1/3
as a remainder.
Liên hệ thầy Long. Zero. Nine. Six. Six. Eight. TWO . Zero.FIVE. EIFGT. EIGHT. Không chín sáu
sáu tám hai không lăm tám tám.
Khi vào trường Amsterdam môi trường học rất tốt và hệ song bằng càng tốt hơn trường
AMSTERDAM nhiều.

QRCode
Đăng bởi Nguyen Minh Tri
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Tuổi
Giới tính
Bằng cấp
Ngoại ngữ
Vị trí
Nghề nghiệp
Kinh nghiệm
Mức lương
Giá
150,000 đ
Điện thoại
0974129998
Địa chỉ
Quận Hoàn Kiếm
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...